Disclaimer

Op alle tekst en media op deze website (foto’s, video’s, tekst etc.) is copyright en/of auteursrechten van 112Wierden.nl van toepassing. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Het gebruik op welke wijze dan ook (denk aan het verspreiden van beeld- en/of tekst anders dan met vooraf gegeven schriftelijke toestemming) wordt beschouwd als aankoop.

Als gevolg hiervan zal een bedrag in rekening worden gebracht van het verkoopbedrag van het gebruikte materiaal (dan wel foto, tekst, video of welk materiaal dan ook) vermenigvuldig met 3 (drie). Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zal de vordering na enkele tijd worden overgedragen aan een incassobureau en zullen de incassokosten worden doorberekend aan de gefactureerde. Dit alles conform de algemene voorwaarden. Indien er geen persoon kan worden achterhaald zal de factuur (indien online gebruik) worden toegezonden aan het betreffende hostingbedrijf, welke de factuur zal doorsturen naar de eindgebruiker. Het verschuldigde bedrag wordt bij ingebreke blijven van betaling vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede buitengerechtelijke kosten.

Algemene Voorwaarden

Een kopie van de algemene voorwaarden is hier te vinden: DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen via redactie@112wierden.nl of door onderstaand contactformulier in te vullen.